Çocuklar Oyun Oynamayı Ne Zaman Öğrenir?

Prof. Dr. Belma Tuğrul

Oyun oynamak, çocuğun  doğuştan getirdiği doğal bir yatkınlıktır. Çocuklar oyun oynamaya  yatkın zihinsel  sosyal ve fiziksel  bir donanımla doğarlar. Çocuklar için oyun oynama, henüz sosyalleşme sürecini tamamlamadan,  çok öncesinde içgüdüsel olarak eğilim  gösterdikleri  bir faaliyettir. Yaşlarıyla  paralel  olarak bu oyun oynama kapasitesi ortaya  çıkar ve giderek değişerek  gelişmeye devam eder. Değişen sadece oynanan oyun tipleri, oyunların içerikleri  ve oynanan oyun  materyalleri olur.  

Oyun aynı zamanda bir durum, bir araç, bir amaç ve bir eylemdir. Bir başka deyişle oyun, karmaşık bir insan davranışıdır. Oyun birçok davranış örüntüsünü içerir, sürekli değişir, gelişir yani dinamiktir. Çocuklar her yerde her zaman ve her şeyle oynarlar, bu nedenle oyunun mekân, zaman ve nesne ilişkisi olmaksızın kendine özgü bir formu vardır. Oyunun kendine özgü olan bu formu her çocuk için de farklıdır, yani çocuklar için de oyunları özgündür.